Υπολογιστής ΔΜΣ

ΔΜΣ - Δείκτη Μάζας Σώματος

BMI - Body Mass Index

Ο ΔΜΣ υπολογίζεται με το βάρος του σώματος τύπου διαιρούμενο με το ύψος σε μέτρα στο τετράγωνο. χρησιμοποιήσετε την BMI Script με BMI-Club. ρίξτε μια ματιά Body Mass Index πληροφορίες.
Σας ευχαριστούμε για τη χρήση της μάζας σώματος αριθμομηχανή δείκτη του BMI-Club.Χρησιμοποιήστε τον‭ ‬Υπολογιστή‭ ‬Δείκτη Μάζας Σώματος‭ (‬ΔΜΣ‭)‬,‭ ‬για να μάθετε το ιδανικό‭ ‬βάρος σας.

Τι είναι ο ΔΜΣ‭;
ΔΜΣ σημαίνει ότι δείκτης μάζας σώματος‭ (‬ΔΜΣ‭)‬,‭ ‬και είναι ένα μέτρο‭ ‬που χρησιμοποιούν οι γιατροί και οι σύμβουλοι υγείας για να‭ ‬αξιολογήσουν το βάρος του σώματός σας.

Πώς να υπολογίσετε το Δείκτη Μάζας Σώματος‭;
Ο Δείκτης Μάζας Σώματος ορίζεται ως‭ ‬το πηλίκο της‭ ‬μάζας του σώματος του ατόμου με το τετράγωνο του ύψους του.

Χρήση
Η συχνή χρήση του ΔΜΣ‭ ‬γίνεται για να εκτιμηθεί πόσο βάρος του σώματος ενός ατόμου αποκλίνει από‭ ‬το κανονικό ή επιθυμητό για ένα άτομο‭ ‬με το ύψος του/της. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας‭ ‬ορίζει έναν ΔΜΣ μικρότερο από‭ ‬18,5‭ ‬ως λιποβαρή,‭ ‬ενώ ένας‭ ‬ΔΜΣ άνω των‭ ‬25‭ ‬θεωρείται υπέρβαρος και πάνω από‭ ‬30‭ ‬θεωρείται παχύσαρκος.Βασική Αριθμομηχανή Επιστημονική Αριθμομηχανή Υπολογιστής ΔΜΣ BMI Υπολογιστής‭ ‬Υποθήκης
Μετατροπέας Νομισμάτων

επαφή www.calculator.org πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων